Una odontologia relacionadaamb la resta de l’organisme

És a dir, tractar el mínim possible, però tant com sigui necessari. La nostra filosofia de treball es basa en la prevenció per davant de la intervenció i en la conservació de la dent natural per mirar de mantenir-la el màxim de temps possible.

Amb l’objectiu de tractar persones i no només boques, a Clínica Dental Laura Bardolet procurem anar de la mà dels nostres pacients, assessorant-los i fent-los partíceps de la presa de decisions. Ja que l’aparell masticatori no el podem entendre com una part independent del cos humà, sinó que forma part d’un tot, que influeix de manera determinant en la resta de l’organisme, relacionant-se amb patologies sistèmiques tals com bruxisme, cefalees, vertigen, migranyes… entre moltes altres.